Wat betekent HbA1c voor mij?

De dokter legt Reflect en Reveal uit aan een vrouwelijke patiënt

Wat is HbA1c en waarom is het belangrijk

 

Je HbA1c is een weerspiegeling van je gemiddeld bloedglucosegehalte (ook bloedsuiker genaamd) over de voorbije twee tot drie maanden. Je HbA1c-waarde verschilt van het gemiddelde dat je op je bloedglucosemeter ziet omdat het een percentage is en geen glucosewaarde. Je bloedglucosemeter meet je bloedsuiker op bepaalde momenten, terwijl je HBA1c wordt beïnvloed door al je bloedsuikerwaarden over een bepaalde periode. Hoe hoger je HbA1c, hoe meer risico je loopt op het ontwikkelen van complicaties van diabetes. De waarden zijn als volgt:

HbA1c bereik
  • Lager dan 5,7% is een indicatie voor normale gemiddelde bloedsuikergehaltes
  • 5,7% tot 6,4% is een indicatie voor prediabetes
  • 6,5% of hoger is een indicatie voor diabetes

Voor de meeste volwassenen met diabetes is <7% een normale streefwaarde voor HbA1c. Raadpleeg je arts om jouw persoonlijke streefwaarde voor HbA1c te kennen.

 

Wat is het verband tussen HbA1c en zelf-monitoring

 

Je HbA1c-waarde is slechts één van de cijfers die je zullen helpen om je diabetes managen. Onthoud dat dit een gemiddelde waarde is en niet aantoont wanneer je bloedglucosegehalte hoog of laag is. Zelf-monitoring van je bloedsuiker is belangrijk om je te helpen je HbA1c-waarde te begrijpen en je doelstellingen voor je gezondheid en welzijn met diabetes te bereiken. Raadpleeg je arts om te weten hoe vaak en wanneer je je bloedsuiker moet testen.

Door regelmatige zelf-monitoring kan je volgen wanneer je binnen je doelbereik zit en het geeft je een vollediger beeld van je bloedglucosegehaltes. Dit helpt je dan weer bij je dagelijkse beslissingen over voeding, fysieke activiteit en het aanpassen van medicatie zoals insuline, indien nodig.

De grafiek hieronder toont hoe zelf-monitoring met meerdere bloedglucosetesten over 4 dagen zich verhoudt ten opzichte van een HbA1c-meting:

HbA1c curve

De bloedglucosetesten werden vier keer per dag uitgevoerd (voor het ontbijt, voor het middagmaal, voor het avondmaal en bij het slapengaan).

 

Let erop dat de HbA1c-waarde het gemiddelde weergeeft van alle bloedglucoseresultaten, ook de hogere en lagere waarden. Het gemiddelde verbergt de extremen. Je HbA1c-waarde is maar één enkele meting die slechts moet worden gebruikt om je algemene doelstellingen in verband met diabetesmanagement te beoordelen. Zelfmonitoring van je bloedsuiker is ook belangrijk in jouw algemene diabetesmanagementplan.

 

Metingen binnen het doelbereik

 

Consequent monitoren van je bloedglucosegehalte kan leiden tot betere HbA1c-waarden. Het is bewezen dat deze betere waarden ook betere voordelen voor de gezondheid opleveren. Met de HbA1c-vergelijker op de OneTouch Reveal® mobiele app kan je de HbA1c-waarde van het laboratorium vergelijken met het gemiddelde van de bloedsuikerwaarden op je meter over de voorbije 90 dagen.

 

Jouw persoonlijke HbA1c-doel

 

Ook al tonen studies aan dat het verlagen van je HbA1c de risico’s op complicaties van diabetes vermindert, toch moet de streefwaarde voor HbA1c voor elke persoon worden gepersonaliseerd. Factoren zoals de voorgeschiedenis van diabetes en jouw algemene gezondheidstoestand spelen een belangrijke rol in het bepalen van het HbA1c dat je moet nastreven. Raadpleeg jouw diabeteszorgverlener om jouw HbA1c-doel te bepalen.

Bronnen:

American Diabetes Association (ADA). Understanding A1C. Laatst online geraadpleegd op 29 april 2022

Mayo Clinic. A1C Test. Laatst online geraadpleegd op 29 april 2022

National Institute of Diabetes and Kidney and Digestive Diseases. The A1C Test & Diabetes. Laatst online geraadpleegd op 29 april 2022

BE-OTB-2200004