De verschillende types insuline en hun werking begrijpen

Verschillende types insuline

U hebt misschien veel vragen als u start met insulinetherapie. Wat is het verschil tussen langwerkende, kortwerkende, voorgemengde insuline en meer?

Insuline heeft drie hoofdkenmerken:

  • Aanvang—Hoe snel werken ze
  • Piek—Wanneer zijn ze het meest effectief
  • Duur—Hoe lang blijven ze werken

Daarnaast moet de timing ook in rekening worden gebracht, dit is het tijdstip waarop een injectie moet worden gegeven.

Lees meer over de verschillende types insuline die beschikbaar zijn, door de verschillende factoren te vergelijken. Noteer dat de tijdspannes een benadering zijn:

Type Aanvang Piek Duur Tijdstip
Bolusinsulines
Snelwerkende analogen Ongeveer 15 min Ongeveer 1 uur 2–4 uur Toegediend bij 1 of meer maaltijden per dag. Toe te dienen 0–15 minuten voor of na de maaltijden.
Kort-(normaal)-werkend Ongeveer 30 min 2–3 uur 3–6 uur Toegediend met 1 of meer maaltijden per dag. Moet worden geïnjecteerd 30–45 minuten voor de start van de maaltijd.
Basale insulines
Middellang-werkend 2–4 uur 4–12 uur 12–18 uur Vaak wordt gestart met 1 keer per dag bij bedtijd. Kan één of twee keer daags worden toegediend. Niet toegediend op specifieke tijdstippen voor maaltijden.
Langwerkende
analogen
Meerdere uren NvT Gelijkmatig tot 24 uur Vaak wordt gestart met 1 keer per dag bij bedtijd. Kan één of twee keer daags worden toegediend. Niet toegediend op specifieke tijdstippen voor maaltijden.
Voorgemengde Insulines 2
Voorgemengde insuline Varieert volgens het type insuline. Bevat een vaste verhouding van middellang-werkende tot kortwerkende insuline; zie hoger voor de tijd tot piek-werking gebaseerd op de insuline die erin is vervat.    

In een basaal-bolus-schema neemt een persoon met diabetes een combinatie van insulines. Zij nemen een langwerkende basale insuline één- of tweemaal per dag als hulp om hun bloedsuikerspiegel constant te houden. Dan wordt bolusinsuline, een snelwerkende insuline/analoog, genomen bij elke maaltijd. Toch zal uw insulineschema afhangen van uw specifieke behoeften en kan het met de tijd veranderen. Uw zorgteam en uzelf zullen bepalen wat goed voor u is. Uw insulineschema kan het volgende bevatten:

  • Hoe uw insuline wordt toegediend
  • Hoe vaak elk type insuline moet worden toegediend
  • Wanneer elk type wordt toegediend
  • Hoeveel moet worden toegediend (dosis)

Deze informatie wordt louter voor informatiedoeleinden verstrekt en mag niet worden gebruikt om beslissingen te nemen over de behandeling of de doses. Patiënten moeten de instructies van hun arts volgen voor de insulinebehandeling en –dosering. Bekijk de informatie van het voorschrift voor specifieke instructies over de dosis en toediening en andere belangrijke veiligheidsinformatie.

Bronnen:

Insulin Basics. Bekeken op 30 Juli 2019

Types of Insulin for Diabetes Treatment. Bekeken op 26 Augustus 2019

How to manage diabetes with basal-bolus insulin therapy. Bekeken op 26 Augustus 2019

BE-GEN-2200010